pátek 13. ledna 2017

Lilith v kvadrantech a na osách ASC, DSC, IC, MC

Lilith v kvadrantech horoskopu - životní úkol

První kvadrant (1.-3. dům) – úkol: najít zde na Zemi domov, zakořenit, najít zde bezpečí. Duše zakouší příchod na svět jako (spíše nepříjemný) sestup někam dolů a po fázi sestupu následuje odmítání a zdráhání  se zde dole opravdu zakořenit, ubezpečit se, že je zde dobře. Cílem je upevnění v zemském živlu, přijetí života na Zemi. Zní to jednoduše, ale pro tyto duše je to neskutečný úkol, v němž často potřebují terapeuticky provést. Přijetí – nepřijetí pozemských podmínek života mění, ovlivňuje radikálně kvalitu života a vyznění celého horoskopu. Minulé životy se mohly odehrávat ve znamení vzpoury, pýchy nebo člověk „přicestoval“ odněkud ze sféry mimo Zemi. Také může mít příliš zaryté představy, jak by svět měl vypadat a z této pozice hodnotí život na Zemi příliš kriticky, idealisticky a nadřazeně, tj. nepřijímá jej. Zesilujícím tlakem, kdy prochází lekcí pokory, je k této akceptaci (pokleknutí před řádem Země) přiveden. Pak může teprve zakoušet i veškeré zemské požehnání (podporu, lásku, hojnost).

Druhý kvadrant (4.-6. dům) – obraz: duše jakoby přicházela do města s hradbami. Zde je úkolem najít své místo mezi lidmi ve společnosti, najít ve společnosti svou přiléhavou roli, profesi, s níž jsem vnitřně v souladu. Jde tedy nyní o sociální vplynutí, zapojení, sebenalezení. V minulých životech často „ztracenci“, co nikam nepatří. Bohémské typy, které dříve nemohli nebo nechtěli nikam zapadnout. Kráčejí nyní jakoby z divočiny směrem do civilizace. Hledají své správné místo ve společnosti.

Třetí kvadrant (7.-9. dům) – jejich úkolem je poznat celek a jednotu, vidět nerozděleně. Má se naučit být pozorovatelem a nerozlišovat, nehodnotit, co je správně, co špatně. Chápat svět renesančně a s plným přijetím všeho, co všechno k němu patří. Minulé životy: excentrické, dogmatické nebo fanatické typy; nyní se mají naučit toleranci, univerzalitě, smíření.

Čtvrtý kvadrant (10.-12. dům) – Završení nějakého cyklu inkarnací, kdy by si měl člověk po sobě dobře zamést. Jde o dobíhání všeho, co proběhlo, uzavírání zkušeností. Jde o „nejdospělejší“, avšak současně rozporuplné postavení Lilith. Minulé inkarnace: něčím jsou tito lidé velmi vyspělí, zralí – ale v něčem mají stále závažné nedostatky, které si nyní přicházejí „zarovnat“. V něčem jsou naopak nezralí nebo mají i přes svou zralost mnoho dluhů, nedodělků. Tento rozpor je pro ně charakteristický.


Lilith na osách

Lilith na ASCENDENTU

Obraz: Letadlo přistávající na Zemi snažící se manévrováním směrových letek o rovnováhu. Jde o vyrovnání energií 1. a 12. domu. Člověk chápe vtělení jako svého druhu adrenalinový zážitek. Ví, že je zde jen na chvíli, jakoby „na tripu“ a nikdy se zde plně neusadí. Zůstává vědomí nezávislosti na všem hmotném, postoj pozorovatele „na tripu“. Minulé životy: Fanatici a bojovníci, kteří se příliš ztotožnili s nějakou velkou „pravdou“. Nyní naopak zakoušejí život z nadhledu a manévrují mezi protiklady (1. a 12. domu) a i kdyby chtěli, tak vlastně žádné velké „pravdě“ propadnout nemohou; zůstávají v této „nadhledové“, ale labilní pozici. Nemohou nic dost dobře brát vážně, s něčím se ztotožnit. Nyní zakoušejí, že vše je relativní. V tomto životě se rovná jejich fanatismus, excentrické vychýlení, k větší relativitě. Jakékoli pokusy o fanatické a jednostranné jim nyní nebudou fungovat. Mohou život více vnímat jako „trest“, nehodlají se smířit s dualitou, jakoby nuceným vtělením, které je rovná po uplynulých jednostranných zkušenostech. Nerovnováha se mohla týkat jin-jang, mužské-ženské, slunce-luna apod. V tomto životě jsou nuceni zmírnit svůj nějakým směrem vyhraněný egoismus.

Lilith na DESCENDENTU

Obraz: letadlo, které stoupá. Zakončuje inkarnační cyklus. Poslední finalizace – a pak následuje velký návrat do vesmírné jednoty. (Neznamená to nutně osvícenou bytost, spíše završení nějakého cyklu). Život má více pohodový ráz. Minulé inkarnace: neúplné, dětské inkarnace (např. smrt v mladém věku). Nyní je třeba jen něco málo k tomu dokončit. Lilith v 7. domě: do příští inkarnace půjde pravděpodobně jako zrozenec s Lilith ve 3. kvadrantu.

Lilith na IC

Zvláštní pocity návratu někam, kde člověk dlouho nebyl, hluboce archetypální návrat poutníka po mnoha zkouškách domů. Zvýšená sentimentalita, dojímání, hloubka. Minulé životy: Zvláštní způsoby úmrtí, smrt ve (zkušeností naplněném) mládí, něco nebylo dokončeno. V tomto životě uplynulé dokončují, navazují na to, symbolicky doprožijí to hluboké, co bylo minule smrtí přetrženo, nedořečeno. Nějak zvláštně uchopené téma smrti (ve stylu K.H.Mácha). Min. život mohl být tragický a nyní se vracejí hluboké ozvěny uplynulého. Mystická nebo heroická úmrtí automobilových závodníků (v min. životě). Vlevo od IC: předčasnost smrti. Vpravo od IC: naopak odložení smrti, natažení života, překvapivě přidaný čas navíc.

Lilith na MC

Osobní magnetismus, který přitahuje paprskovitě lidi k sobě (nenáhodně, je v tom vyšší záměr koho a proč přesně), neoddiskutovatelné charisma. V tomto životě jsou vesmírem vyvoleni do rolí lídrů (především do orbisu 5 stupňů). Lilith v 9. domě: je více času na přípravu k této roli, dlouhodobé učení se k ní. Lilith v 10. domě: přípravu již není možné odkládat; je zde tlak na rychlou průpravu k vůdcovství (vedení druhých). (Dříve, v min. životech ji třeba už odkládal, nyní už nemůže). Musí se této role chopit, bude k ní zkušenostmi (karmicky) přiveden. Orbis, přesná vzdálenost Lilith od MC ve stupních symbolicky představuje počet let nutných k přípravě k dané roli ve společnosti. To se děje automaticky, nevyhnutelně a není to příliš věcí osobní volby. (Člověk je nějak nucen této roli dostát, převzít ji v určitém věku po létech víceméně nucené průpravy, resp. se k tomu na úrovni duše zavázal před tímto zrozením, popř. v nějakém jiném životě). Vzdálenost 12ti stupňů Lilith od MC tedy představuje 12 let přípravy. Po této době se ale již očekává osobní vyzrálost a profesionalita a že člověk nebude dělat závažné chyby. Blízkost Lilith a MC může naopak signalizovat spontánní a brzké převzetí vůdčí role, kde však vesmír počítá se začátečnickými pokusy a omyly.

Žádné komentáře:

Okomentovat