pátek 13. ledna 2017

Lilith ve znameních

V každém astrologickém znamení má Lilith jinou důležitost a obtížnost. Vypovídá o povaze velkého karmického příběhu navazujícího na předchozí inkarnace.

Lilith v Beranu

Jde o obtížné postavení pro Lilith. Zde se „tříska“ zadírá znatelně. Člověk na nějaké úrovni postrádá beranskou energii, bez níž totiž nelze život normálně a zdravě žít. Je třeba velké trpělivosti k vyléčení tohoto zranění spojeného a archetypální energií berana.  Zranění se týká matky a příchodu na svět; samotný počátek života (početí, porod) byl nějak problematický. Co léčí a pomáhá? Spojení s přírodou, zelení, šťavnatostí, živými tvory, zvířaty, mláďaty (doplnit mladý jang). Léčení nemusí probíhat sestupem do traumatického, ale doplněním této hravé, mladé, kreativní jangové kvality v harmonické podobě. (Jedinec si může toto zranění naopak odreagovávat jangovou destrukcí zranitelných tvorů; jakoby si tím přehrává, co se stalo jemu samotnému). Minulé životy: nejde o karmické vyrovnání, jde o vědomé rozhodnutí přijmout toto postavení Lilith ve smyslu zdravé oběti – tito jedinci jsou natolik vědomí, že si mohou dovolit takové zranění dobrovolně vzít na sebe, aby se nakonec stali vzorem úspěšně vyléčeného zranění i pro druhé lidi. Jsou pak skvělým příkladem „vnitřní práce“ a viditelného posunu směrem vpřed i pro druhé. To je jejich úkol.

Lilith v Býku

Toto postavení obdrží při zrození „adepti – žáci“, kteří v minulém životě ne úplně správně zacházeli ze sexuální energií: mrháním, smyslností, snobstvím jakoby překračovali nějaké mantinely (typická je např. prostituce ve smyslu zneužívání býkovských darů). V tomto životě mají dospět k pokoře na základě (dočasného) omezení této energie. (Někdy se projevuje jako sexuální bloky - nucené limity). Je-li lekce správně a s pokorou pochopena, limity se opět pomalu uvolňují až zmizí úplně. Pak mohou kvalitu býka opět žít naplno, nevinně a v souladu s vyšším řádem. Do té doby si jakoby nemůže užívat (smyslnosti, sexuality, peněz) do sytosti. Proti tomuto omezení by se neměl bouřit; měli by se před ním sklonit a poučit se ze svého velkého příběhu. Jde o školící "modul" mající vést k nápravě, aby člověk tyto energie v budoucnu již nezneužíval.

Lilith v Blížencích

Snadné postavení pro lilith. Jedná se o karmickou odměnu. Dává nadhled – nic nebrat příliš vážně. Nejsou (z hlediska Lilith) zatíženi žádnou velkou „třískou“.

Lilith v Raku

Postupný sestup, zanořování se do energie raka (Velké matky), kvality mateřskosti, něhy, laskavé péče. Člověk postupem života směřuje k větší a větší emoční hloubce (až k jakési kosmické hloubce cítění). Zpočátku života je ale naopak mělký, plochý (může se pocitům okázale bránit). Časem však pookřává (resp. měl by, je to pro něj žádoucí), zachází z mělčiny dál a dál do tmavě modré hlubiny. Připouští si již svou velkou citlivost (zpočátku ji popírá). Doporučená je např. bhaktijóga. Minulé životy: Lidé, kteří tuto mateřskou kvalitu příliš potlačovali, např. se stali příliš strojovými, chladnými a nyní jsou v rámci vyrovnávání nuceni sestoupit do hlubin citu. Zpočátku jim to nemusí být vůbec příjemné (proč jsem tak přecitlivělý, proč mě vše tak zraňuje?), ale čím jsou hlouběji, tím víc si uvědomují toto postavení jako velký dar.

Lilith ve Lvu

Mají možnost snadněji užívat výdobytků archetypu lva (bohatství, uspokojení z postavení, prestiže a moci). Relativně brzy v životě zakusí pocit, že mají vše (po čem většina lidí touží), a přesto nejsou šťastní. Mají vše (úspěch a bohatství), ale vnitřně jsou nenaplněni.  To zažívají do té doby, dokud nesladí své lví výdobytky s protilehlou energií vodnáře – s duchovními ideály, vyššími vesmírnými principy. Např. někdo bohatý založí neziskovou organizaci na základě nějaké vyšší vize a symbolicky tak vytvoří most mezi oběma archetypy. (Lev i vodnář je tak symbolicky naplněn).  Minulé životy: osvojili si již schopnost snadno zhmotnit (zmanifestovat) to, co si přejí. Nyní své zkušenosti resp. dar dobře zacházet s hmotným úspěchem po právu využívají. Avšak dokud protilehlý vodnářský aspekt není naplněn, „chůze světem“ takového jedince jakoby kulhá a nastává často jakési vnitřní vyčerpání, práchnivění, šednutí vlasů, pocity nesmyslnosti, skepse až deprese – a to paradoxně u lidí, u kterých by si ostatní pomysleli, že by měli (vzhledem k tomu, co mají) překypovat štěstím! Okolí si tohoto rozporu nemusí být vůbec vědomo. Navenek se mohou tvářit ostentativně spokojeně. A ani oni sami obyčejně netuší, proč se tak špatně cítí - když kvantitativně mají přeci nadbytek? Musí dojít k opětovnému a reálnému spojení s ideály, archetypy, vírou, bohem: avšak tato víra musí být srdcem skutečně prožívána; jde o zkušenost vnitřního obrácení. (Metanoia)

Lilith v Panně

Toto postavení Lilith energii Panny posiluje. (Obdoba postavení Lilith v 6. domě). Obdrží jej ten, kdo potřebuje tento princip řádu, disciplíny, fungování v každodenním životě, posílit. Slouží jako berličky, podpůrný motor. Zesílená pracovitost, píle. (Resp. posílení těchto kvalit u člověka, který s nimi v minulém životě měl problémy, což může samozřejmě přetrvávat, takže z toho plynou rozpory v této oblasti).

Lilith ve Vahách

Nadměrné rozlišování protikladů černá – bílá, krásné – ošklivé. Tato vysoká citlivost vede k bolesti, sebe-zraňování související se zvýšenou uměleckou citlivostí (srdce, 4. čakra). Minulé životy: Někdo, kdo si příliš zakládal na nějakém rozdělení (rasista, estét) a bylo mu to zdrojem uspokojení. Nyní je do něj tento hodnotící přístup hluboce vepsán - byť se navenek tváří sebelaskavěji. (Patřím mezi ty správné / krásné / chytré / lepší – kdežto oni ne). Nyní toto rozdělení, dualitu zakouší naopak přecitlivěle – vidí bolestné důsledky tohoto postoje k realitě, aby z něho mohl být „vyléčen“. Tyto zkušenosti jej mají přivést k nesouzení, nerozlišování (dobré – špatné, černé – bílé), tím se teprve člověk navrací k celistvosti a přestává být na této rovině zraňován.  Nakonec zjistí, že žádná černá ani bílá neexistuje. Protiklady spolu splynou. Nastává vykoupení z duálního souzení. Veliká úleva pro nyní celistvou, hlubokou duši, která již nikoho a nic nesoudí a nehodnotí. Dívá se s nepodmíněnou láskou.

Lilith ve Štíru

Minulé životy: lidé, kteří si štíří kvalitu již dobře osvojili, zpracovali, což si žádá určitý respekt, nejde o něco samozřejmého. Jakoby zdolali už leckteré štíty a velehory ducha. Vyplývá z toho zvýšená moc nad druhými lidmi, kterou v tomto životě obdrželi. Ale pozor – čeká na ně náročná zkouška! Mohou této moci využít k vedení lidí – anebo jej zneužít a ujet na principu moci: pak je ale čeká hluboký propad. Jako u postavení Lilith ve Lvu jde o velký dar, který člověka prověří, zda jej dokáže správně využít. Ukáže se, zda-li člověk využije svých darů nesobecky, nebo jich začne zneužívat.

Lilith ve Střelci

Vnitřní pocity: ztracenost, bloudění, nemohu najít své místo. Minulé životy: dost si necenili svobody a volnosti. Nyní o ní zrozenec přijde, aby zakusil, jak moc mu hluboko uvnitř chybí, jak ji ve skutečnosti potřebuje. Může mít do nějaké doby jako přistřižená křídla. (Podoba s Lilith v Býku). Člověk nejprve musí pochopit, jak je svoboda propletená s odpovědností a dalšími duchovními kvalitami, které k sobě nedílně patří. Navenek člověk nemusí vybočovat; nemusí jít o nápadné postavení Lilith. Jejich frustrace pramení z toho, že do nějaké doby nemohou zažívat ani bezstarostnou svobodu bez závazků – ani pohodlí zcela zaručených jistot bez svobody. Resp. nějak to nikdy není ono, ať si zvolí to nebo to: ani ryba ani rak. Stejně jim to nějak nechutná. Žijí v kompromisu. Subjektivně zakoušejí pocit omezení. Ten je klíčový. Lekce: Musí zjistit, kde oni sami berou svobodu druhým (čehož si nejsou vůbec vědomi). Až oni pustí řetězy (mantinely, tlaky) směrem k druhým, pak spadnou i ty jejich. Až propustí svorky, jimiž poutají a vězní druhé, rozlomí se i ty, jimiž spoutávají sami sebe. Pak nastane úleva – vytoužená svoboda. Otrok sám sebe propustí na svobodu tím, že ji nejprve daruje druhým.

Lilith v Kozorohu

Zkušenost zanoření jemné dívčí, jinové kvality v mužském, tvrdém, nehostinném prostředí, aby se duše naučila operovat ve hmotě: osvojení techniky, nástrojů, naučit se fungovat v našem nedokonalém světě, klidně se přitom i zamazat, ale současně chápat, že tím vším neztrácím kvalitu nevinnosti. Jsou to hodně protichůdné kvality a je obtížné tuto mistrovskou lekci zvládnout. Hrozí mnoho scénářů: např. raději nedělat nic, abych nic nezkazil. Platí zde Ježíšovo: „Buďte ve světě, ale nedovolte, aby svět přebýval ve vás / Buďte chytří jako hadi, ale nevinní jako holubice.“ Minulé životy: Příliš hrdé, ztvrdlé, povýšené ženské ego, které nyní prochází symbolickým snížením se. Je to náročná léčba na ženskou nadřazenost, aby došlo k vyrovnání / korektivní zkušenosti. Nicméně je toto postavení i známkou určité duchovní vyspělosti; takto náročnou zkoušku by nedostal někdo, kdo je teprve na začátku své pouti. Pokud to někdo zvládne, je mu odměnou velký respekt "shůry".

Lilith ve Vodnáři

Kvalita odosobnění, zklidnění a nadhledu, méně osobního postoje ke skutečnosti, jehož výsledkem může být moudrost. Minulé životy: příliš mocné ego (přebuzená 3. čakra, osobní funkce, postavení, moc). A v tomto životě se učí „vychladnout“. Popustit pocit osobní důležitosti, pýchy, nadřazenosti. Jsou donuceni pustit otěže osobní moci a v tomto vodnářském „vychlazení“ najít nakonec osvobozující úlevu. (Uvidí zpětně s klidným úsměvem, jak si přebujelým, zjitřeným egem, vytvářeli zbytečné utrpení). Nyní jde o to přebujelé ego pustit; moudrý nadhled pak následuje už rychle (bez ohledu na věk).

Lilith v Rybách

Minulé životy: život v klášterech, osamění; nezištný a čistý život, v němž na sobě hluboce pracovali. Nyní si mohou vyzvednout karmickou odměnu za své úsilí: cítit spojení s Bohem a jednotou. Oslava „kosmického jara“, probuzené Kristovské energie. Velmi pozitivní postavení pro Lilith. Je dobře jej příjmat s vděčností.

Žádné komentáře:

Okomentovat