pátek 13. ledna 2017

Lilith v aspektech

Všeobecně lze říci, že aspekty s planetami prozrazují proměnlivou povahu Lilith. Lilith slouží všem planetám jako mrštný sparing partner, který z nich vytahuje jejich stínový aspekt. Lilith je tedy ve vztahu ke každé planetě jakoby něčím jiným. Proto se astrologové mohou neustále přít o její podstatu – a přitom všichni mít pravdu. Jeden drží slona za chobot a druhý za ocas a všichni křičí Heuréka!

Paradoxní povaha Lilith tkví zřejmě v tom, že cosi hluboce pravdivého a ryzího na sebe bere podobu mnoha stínových aspektů druhých planet. Lilith na sebe obléká kostýmy mnoha temných rolí – čímž se mnoho astrologů může nechat zmást: zamění výkon roli za herce, který dané role tak mistrně hraje. (Al Pacino je v určitém kontextu Kmotr, ale je to jen jedna z jeho rolí.)

Lilith se v rámci nejhlubší pravdivosti a celistvosti postará o to, že si, pokud jde o jakoukoli planetu (archetyp), nemůžeme lhát do kapsy. Lilith vynese na povrch to, co spadlo pod stůl (co bylo vytěsněno), aby to bylo (také) důkladně zpracováno, protože i to patří ke kompletnímu obrazu skutečnosti, která probíhá non stop a na plné decibely na všech frekvencích, ať už jsou pokrytecké filtry naší kultury (výchovy) nastavené jakkoli střídmě.

Každá planeta reprezernzujcí nějakou naši vnitřní část je jako sebou samým opojený režisér, který operuje na určitém výseku reality (frekvencí či barev). Spousta filmového materiálu pak ve střižně spadne dolů pod stůl. Lilith se postará o to, aby se na nic podstatného nezapomnělo, pokud se jednoho dne po opakované projekci našeho oblíbeného filmu o nás samých rozhodneme zeptat sami sebe: tak dobře – a jak to bylo doopravdy?

Aspekty mezi Lilith a druhou planetou lze číst jako fázi koherence (rytmického propojení) obou archetypálních energií, k níž člověk dospěl v minulých inkarnacích a má nyní možnost toto nastavení re-integrovat způsobem, který mu bude více vyhovovat.Lilith – Luna

Jejich vztah (aspekt v horoskopu) vypovídá o vnitřním poměru bílé (mateřské, vyživující, tvořivé, pečující) a černé (silové, mocenské, destruktivní, bojové) ženské energie, s kterým na základě předchozích zkušeností již vstupujeme do této inkarnace. Žádná z těchto kvalit pochopitelně není lepší nebo horší. Jde o základní femininí polarity. V horoskopu ženy se tato informace ohledně vyladění jejích polarit týká jí samé. V horoskopu muže se tato informace týká především matky (resp. toho, jak ji vnímá) a sekundárně také projekce tohoto prožitkového nastavení na další partnerky a ženy obecně. Více se tady dozvídáme, jaké nastavení si muž do ženského světa projikuje. Setkává se s tímto nastavením v externím světě skrze ženy, které potkává a které jej fascinují (Anima).
 • Trigon prozrazuje vyrovnaný poměr těchto sil. (Optimum). Jde o nejzralejší uchopení obou polarit.
 • Kvadratura symbolizuje tu fázi učebního procesu, kdy černá (tvrdá, nekompromisní) síla převažuje, ale nezralým způsobem; neumí být dosud s bílou polaritou v souhře. Je to jako když pro tento život dostaneme novou zbraň, ale teprve se s ní učíme zacházet. Je to pro nás nové. Proto ji můžeme používat neohrabaně. Teprve se naše schopnost „vylupuje“. Bílý aspekt (Luna) tím může trpět. (Častější je např. výskyt tohoto aspektu u pornohereček). Přiklonit se vyhraněně k temné se jeví nezralé duši v této partii velkého příběhu jako atraktivnější.
 • Sextil představuje převahu bílé (luny) nad černou. Jde prozatím o nezralé uchopení obou polarit. (Převažuje naivní, příliš bílá holčička, která se teprve letmými krůčky začíná nyní dotýkat černé polarity).
 • Kvinkunx představuje dominanci temného aspektu ženství nad světlým. Osud pak člověka zkušenostmi tlačí blíže k rovnováze, což lze těžko, protože vštípená tendence klade zatvrzelý odpor. Kvality navíc pravděpodobně nejsou integrovány a „přepínají se“ nevědíc jedna o druhé.
 • Konjunkce představuje enormní zvýraznění obou těchto polarit těsně u sebe, tudíž žena se může stát jakousi „bohyní“ či „kněžkou“, která je vnímána druhými lidmi spíše jako archetyp (symbol) než reálná žena. Ze samotné konjunkce nelze vyčíst, zda a jak zrale jsou tyto kvality integrovány. Může jít o chaoticky-infantilní, stejně jako velmi zralé uchopení těchto kvalit. Každopádně činí ženu nějak výraznou, čnějící – ať už poznamenanou či požehnanou. Představme si výraznou amplitudu „ženské vlny“ jdoucí hluboko do plusu i do mínusu (do černé i do bílé) zároveň. (Madonna i děvka. Na podvědomé rovině je tato kombinace , je-li v rovnováze, pro muže něco výsostně atraktivního.)
 • Opozice signalizuje velkou nerovnováhu a napětí mezi oběma polaritami, kterou si neseme z min. inkarnace. Jejich účinek se spíše ruší – je protichůdný. (Setkávají se jako oheň a voda – hasí jedna druhou, tříští). Dostat je do větší rovnováhy, kooperace, vyžaduje nyní velkou práci.


Lilith – Slunce

Jde o archetypální vztah krále a kurtizány, která s ním (hadím způsobem) soupeří o moc.

Slunce je tímto způsobem ostře testováno a udržuje se tak v bdělé pohotovosti. Sílí tím, jinak by se při neostražitém vědomí mohlo propadnout směrem k její nadvládě a stát se jejím rukojmím, jehož si obtočila kolem prstu. Samozřejmě je tento aspekt klíčový především pro muže; ale odehrává s o něco menším důrazem i v psychice ženy (kde může - ale nemusí - být naopak projikován na jejího otce či muže). Zdravý, silný král si je pochopitelně tohoto aspektu ženství vědom a jedná s ním s úctou, neboť každý jeho pokus tento aspekt eliminovat (vyhnat, vytěsnit) se mu může jen vymstít. Současně s ním ale jedná obezřetně a sebevědomě – z pozice síly, neboť by mu tento hadí ženský aspekt mohl také vyfouknout trůn před nosem. V obou případech by to ale narušilo prosperitu království. Zdravý král nechává svou kurtizánu tančit kolem svého trůnu a vdechuje s úctou vůni její inspirace, aniž by jí však pouštěl na trůn. Dostává se mu tak (pokud svou lekci zvládne) mystické, dionýské a instinktivní hloubky překračující „apollónskou symetrii a uměřenost“. Slunce je pak vlastně „temné“, aniž by přestalo zářit!
 • Konjunkce představuje výše popsanou hru v celé kráse, v plné amplitudě. Hrozí všechno výše vypsané. Je možné to nejlepší i to nejhorší. V konečné fázi je při optimálním uchopení mužská, královská síla enormní. Je zde však až příliš mnoho rizik a krizí. Je to vlastně stav války vynucující neustále být ve střehu.
 • Sextil představuje, že mužství má k temnému principu ženství již úctu a přistupuje k ní kamarádsky. (Což se může projevovat i v realitě, kamaráděním se s daným typem žen.) Sluneční mužství je však méně zralé – je více klukovské.
 • Kvadratura – obě síly se navzájem drží v šachu. Jsou vůči sobě obezřetné, ani jedna nemá navrch. Mohou dospět k dohodě o sféře vlivu, ale to má ke kooperaci ještě daleko.
 • Trigon představuje zralé uchopení obou kvalit zároveň. Obě strany neválčí, ale doplňují se. Lekce již byla v minulých inkarnacích zvládnuta.
 • Kvinkunx – Lilith vítězí nad Sluncem. Aby došlo k návratu krále na jeho trůn (a vyrovnání sil) je třeba podpory harmonických aspektů od jiných planet.
 • Opozice představuje vědomě přiznaný boj mezi oběma principy, jenž přináší svou vlastní slast. (Vědomí je navýšeno, ale nekooperace trvá). Válka se již stala přiznanou hrou (zábavou).

Lilith - Merkur

Mezi těmito archetypy (v rámci naší kultury) v podstatě nemůže dojít ke shodě a propojení (resp. plná integrace je vzácná). Racionální mysl bude vždy iracionální aspekt Lilith vytěsňovat – čímž jí ale nezbavuje moci a působnosti; jen ji nutí operovat v tomto případě „za scénou“.
Ať už se jedná o jakýkoli aspekt mezi oběma energiemi, výsledkem bývá: vyostřenější styl argumentování (Merkur jakoby odporem vůči Lilith zbytní, vyhraní se vůči její iracionalitě do ještě ostřejší podoby). Temné, iracionální aspekty reality jsou naopak tím více vytěsňovány, tím více se hromadí a koncentrují a pak vykonávají svou práci na nevědomé rovině. Výsledkem je vlastně něco jako rozštěpení mysli na její vědomou a nevědomou část (Jakyl a Hyde). Člověk s vyhroceným zápalem obhajuje pozici A, zatímco jeho nevědomí tiše koná s tím neslučitelné aktivity B, ale jinak bystré reflexivní verbální vědomí (Merkur), samozřejmě o ničem neví. Naopak, jakékoli temné aspekty retušuje, vyhlazuje. Výsledkem může být snový život zcela oponující dennímu vědomí. Čím více se člověk „zabetonuje“ v racionální věži ze slonoviny, tím šílenější podoby iracionální démoni, toulající se venku, nabývají. K integraci Lilith je tedy třeba dospět jinak, než skrze slova, racionalitu a zdůvodňování. Vědomá mysl se však této případné integraci bude bránit.


Lilith - Venuše

Obě tyto erotické polohy ženství si pro svou příbuznost v podstatě rozumějí. Jako dvě rozpustilé sestry: jedna světlejší a jedna temnější. Mají stejný záměr, jen jej dosahují různými způsoby a navzájem se svou hrou baví. Prožívání erotiky a citů je vyhrocenější, intenzivnější, temnější; asi jako když do rudé krve přidáme příměs černého tajemství (až jakéhosi jedu, jenž zaručuje zvlášť dramaticky intenzivní a opojný účinek.) Rozkoš s určitou dávkou bolesti přináší rozkoš ještě intenzivnější – asi jako chilli papričky zanořené v medu.

K tomuto pikantně drasticky rozkošnickému prolnutí obou kvalit dojde při jakémkoli jejich vzájemném aspektu.

V případě mužů hrozí dva scénáře. V prvním je tato interakce femininních aspektů projikována navenek do ženského světa (jako u Luny), kdežto na vědomé rovině se snaží muž uchovat „ničím takovým nedotčenou okázale maskulinní identitu“.

V druhém případě se u muže výrazně zjitří jeho vlastní Anima bez potřeby tyto stavy projikovat navenek, čímž dojde k zesílení (rozjitřele konfliktního) ženského prožívání světa, avšak v mužském těle. V takovém uchopení je pravděpodobná (možná, ale nikoli nutná) homosexuální orientace. Souvisí to s nabuzeným způsobem prožívání rozjitřelých (až sebedestruktivních) femininních aspektů psýché. (Nejsou v koherenci, tříští se o sebe).

Hrozí veškeré možné kombinace výše uvedeného v různých vrstvách osobnosti. Může tedy docházet k překryvům a zabetonování, kdy je ona zvýšená senzitivita zahlazována racionálním chladem, odstupem; přehrávanou maskulinitou apod. V terapii by bylo nutné projít všemi vrstvami až na pravdivé jádro, které bude zřejmě úplně jiné, než se člověk navenek prezentuje.Lilith - Mars

Síla meče a síla magie. Jde o setkání neslučitelného: ostré, přímé síly meče a síly tančícího magického hada, kde ani jeden nemůže vyhrát, neboť jsou si ve své síle rovni.

Ať už jde o jakýkoli aspekt, signalizuje to boj mezi pohlavími, nesmiřitelné skryté války a jitřící zraňování mezi partnery, které neustále běží na nevědomé rovině. Pro muže tento boj může ustat jedině tehdy, pokud plně uzná a uctí temný aspekt ženství jako plnohodnotnou součást všeho a všech a pro ženu tento boj může ustat, jedině pokud plně na stejný způsob uctí mužskou jangovou sílu bez potřeby jí podrývat, kastrovat a leptat pohrdáním. Do té doby si člověk bude sám sobě (skrze libovolné partnery, o ty tu totiž nejde, ti jen slouží jako projekce vnitřního dramatu), působit bolest.

V mužském horoskopu: Zpočátku, ať už se jedná o jakýkoli aspekt, Lilith marsovský princip spíše oslabuje. Muž jde více do sebe, snaží se tento vliv zpracovat, rozkrýt. Časem marsovský vliv sílí, ale k ustání válek je nutné ono uznání obou polarit a z obou stran. Mars uzná Lilith, Lilith uzná Marse – to je třeba hluboko v sobě narovnat.

Ženy tyto aspekty zažívají více v rovině oběti, která nemá nejmenší tušení, „o co jde“. Připadají si, že se jim to vše děje zvenku, ze strany „hrubých mužů – zlých Marsů“. Vlastní příspěvek do vztahů v podobě hadovité manipulace, kastrování, očerňování, přikapávání „jedu“ v podobě nepřímé agrese, je obvykle neviděný, nepřiznaný. Žena se tak cítí jako oběť špatných, zraňujících vztahů, v kterých se cítí být „zcela nevinně“. Tak tomu je do té doby, dokud si nerozplete vlastní černo-lunární příspěvek do veškeré své vztahové tvorby. Vztahy budou pravděpodobně zraňující i nadále, dokud není princip meče (mužský jang) plně uznán, uctěn (dokud se žena před ním neskloní čelem k zemi v hluboké úctě).

Obě tyto podoby – vnitřní boj i vzájemné zraňování mohou pochopitelně zažívat muži i ženy. Interakce těchto kvalit obvykle zabraňuje, aby do vztahového pole vstoupila kvalita lásky, která léčí a rozpouští staré rány. Proto se vedou nekonečné boje ve stylu „když ty mě… tak já tobě…“, oko za oko, zub za zub, ale jak se říká… „svět zůstává slepý“. Otevření se lásce a její prolnutí s oběma kvalitami je husarsko-alchymický oříšek hodný velkých mistrů, a proto jej nepředpokládejme jako samozřejmý. Doporučme ono uznání a uctění, protože tudy je vždycky možný posun a vylepšení dané situace.


Lilith - Jupiter

Velekněz a Hétera. Vyzrálý, velkorysý, ale poněkud zhýralý Zeus si se svojí divoženkou (héterou) v podstatě dobře rozumí. Jsou schopni zdravé kooperace (win-win), v tomto případě politického sňatku. Nahrávají si, jde jim o podobné cíle. Kde papež (Jupiter) nemůže, nastrčí svou kurtizánu, svou Mata-Hari (s jejími tajnými zbraněmi: jedem a sexualitou), aby navenek mohl zachovat svou morální masku (autoritu). Jakékoli aspekty mezi nimi naznačují, kde a jak kvalitně k oné spolupráci dochází. Legální a ilegální aspekt moci v osvědčené souhře, kterou denodenně vidíme ve světě práva. Disharmonické aspekty značí méně zdařilé dohody, ale s podobnými cíly.


Lilith – Saturn

Inkvizitor a Čarodějnice. Oba archetypy jsou obrovsky vzdálené a vůbec se nemohou pochopit. Saturn je formálně v silnější pozici, ale stále na svůj stín někde naráží. Soudce, moralizátor, asketa, mnich, kazatel atd. není schopen uznat, že něco takového jako ONA by mělo mít právo na svou existenci; nicméně je současně tímto protipólem tajně (perverzně) fascinován. Ponechávám vaší vlastní fantazii kolik podob tato hra může mít. (Jednou z podob tohoto archetypálního dramatu jsou román Žítkovské bohyně). V nejhlubší rovině je možné jedno jediné řešení: Saturn musí princip Lilith uctít a přistupovat k němu s respektem. Sklonit se před ní. Čím ostřeji ji zavrhuje, tím je totiž vzdálenější božské jednotě. Tím farizejští se on sám stává: káže vodu a pije víno – mluví o Bohu, ale neuznává celek toho, co Bůh stvořil a kam zcela samozřejmě patří i Lilith; jeho tzv. víra, to ztělesněné contradicto in adjecto!

Pokud JI jednoho dne uctí, jeho fasáda změkne a otevře se novému, čerstvému závanu. Jeho rigidní struktury povolí, zhroutí se, rozpustí se a on pozná požehnání živé pravdy. Saturn omládne. Jeho slzy budou znamením nového jara pro jeho vlastní duši. Teprve pak se stane pravdivým a živým. Na dně této zkušenosti tedy čeká obrovský dar.


Lilith - Uran

Vnitřní příbuznost je dána funkcí obou archetypů probouzet v lidech vyšší vědomí. Uran tak činí nahoře (ve sféře ducha, nebes, intelektu a kosmických vhledů), Lilith dole (ve sféře nevědomí, sexuality, emocí a nevyhnutelnosti). Uran něco posouvá ve vědomí, Lilith v nevědomí. Oba jsou nekompromisní. Jde o paradoxní souhru jinak vzdálených principů. Setkají-li se v jednom partu, jsou nepřemožitelní: operují neprůstřelnými (unikátními) novými zbraněmi a prostředky v obou rovinách (vědomí i nevědomí). Mohou člověku (ve sféře probouzení vědomí) dávat dary, o nichž se jiným ani nesnilo. Skvělé pro terapeuty a inspirátory, které přicházejí zatřást klecí věznící lidské vědomí. Každý aspekt mezi Lilith a Uranem signalizuje nějakou formu propojení obou principů.


Lilith – Neptun

Nevinný anděl a jeho nepřiznaný temný stín. „Anděl a kurva“. Anděl s ďábelským ocasem.

Že nevíte o čem mluvím? Ale jděte, co ten úsměv prozrazující zardění na vaší tváři?

Lilith a Neptun se každý dívají na opačnou stranu. Neptun do andělských světů nahoru, Lilith (v této stínové roli) dolů do světa sexuality. Přesto se ale nejedná o magnetickou polarizaci, jde o protikladnost dvou pólů, kde jsou ale oba póly pasivní (- / -)
 • Konjunkce – Sám sebe člověk vnímá jako nevinného anděla, ale vůbec si neuvědomuje svůj temný stín (celý dopad toho, co ve skutečnosti dělá, tvoří). Ona temnota je tím temnější, čím je anděl andělštější.  Této skutečnosti si sám pro sebe není vůbec vědom. Zůstává raději zahalen v růžovém oparu okouzlující nevinnosti a obratně režisérsky vytvářených sebedomněnek. Čím více v tom pokračuje, tím více vytěsněného materiálu dole ve střižně – tím větší prožitková zátěž, čekající jednoho dne na zpracování, doprožití, dopochopení. Až se jednoho dne člověk rozhodne svou Pandořinu skříňku otevřít, čeká ho velké a nepříjemné překvapení. Daní za takto nadužívaný obranný mechanismus (polštář proti realitě) je samozřejmě nějak zatížená nebo blokovaná sexualita. (Dobře proudící sexualita souvisí s menším počet obranných mechanismu a vystavěných konstrukcí – s menším emočním krunýřem apod). Právě sexualita jej k hledání řešení jednoho dne může dovést.
 • Sextil – zde si je anděl už nějak své hry vědom: už je zde úsměv. Člověk ví, o čem je řeč.
 • Kvadratura – temný princip vítězí nad andělským (sexuální v sobě je více žito a uvědomováno, kdežto ono andělské je naopak zpochybňováno a skepticky vysmíváno jako slabé). Neptunský aspekt je třeba posílit, aby jej to stínové nepřeválcovalo.
 • Trigon – vědomí propojení obou polarit je ještě silnější – obrany je možné snáze rozpustit. Hra je již plně přiznaná. Oba principy si jdou na ruku. Anděl zde podepsal smlouvu s ďáblem, plácli si a fungují efektivně.
 • Kvinkunx – propojení obou kvalit je obtížnější; navzájem své funkce blokují.
 • Opozice – podobá se konjunkci, ale je vědomější: člověk více o této hře tuší. Více si uvědomuje ostrý kontrast mezi oběma póly a běžně jej zažívá v rovině vztahové projekce. (Ale dá se s tím dobře pracovat, „je na to vidět“.)
Integrace stínu při těchto aspektech vede k upevnění duše v realitě (Zkvalitní se jeho „saturnskost.“)

  


Lilith - Pluto

Ďábel a jeho děvka. Ta mu jde na ruku. Elegantní spojení, kde jeden posiluje a jistí moc toho druhého. V praxi se to projevuje tak, že vašim mocenským ambicím a síle (Pluto) jde vnější svět, jeho instituce a klany přirozeně na ruku (Lilith). Nejste na to sami, vznikají koalice podobně smýšlejících vlků. Je třeba upozornit, že se nejedná o ztělesněné „zlo“, v samotném základu jde o neutrální sílu. Jak bude využita, není předurčeno. Vše je zde přiznáno, proto Lilith nemusí nabízet polarizující inverzní zrcadlení. Člověk zde, pokud jde o tento aspekt, nežije v sebeklamu. „Osvícený kmotr“. Skvělý nástroj pro terapeuty: nikdo vás neopije rohlíkem – vidíte až na dno. Tento aspekt o něco lépe funguje pro muže.

U žen jde spíš o to, že žena jde někomu na ruku, je více závislá na svém „pánu podsvětí“. Ona nemusí zakoušet, že má vše pod kontrolou. Spíše se „paktuje“ a je to pro ni v součtu výhodné.
 • Sextil – není tak silný, jde o vědomé (přiznané), ale mírné spojení mezi oběma principy
 • Kvadratura – zesiluje princip moci, ale pole je nastavené tak, že o moc usilují vždy dvě nepřátelské klany a dohoda s tím druhým není možná: jen rozparcelování plochy. Dva kmotři v trvalých zákopech. Patová mocenská situace. Nicméně člověk má vnitřní sílu tímto aspektem nabuzenou, zvtrzenou. Je zvyklý takové situace ustát, držet v nich.
 • Trigon – člověk je na ono propojení z jiných inkarnacích již zvyklý. Spokojeně si ve své moci „žvýká“, chybí mu ona „ostrá pozornost.“ Je to pro něho stará hra, k níž se tu a tam vrací, ale asi nebude mít důvod tuto hru nijak zvlášť měnit. Obrazově: klan ve městě zvítězil a rozhostilo se líné bezvětří v zakopaných pozicích.
 • Kvinkunx – patová situace, jako kvadratura.
 • Opozice – „Mstím se, tedy jsem.“ Válka, přestřelka, střet obou klanů je vnímán s rozkoší. Vendeta mi dává rauš, jehož se nehodlám vzdávat. Zvykl jsem si na toto napětí, které mi dává adrenalin. Zde panuje živá atmosféra přiznaného a zdravého mocenského zápolení.

Lilith a Chirón

Zde Lilith nemá Chirónovi co zrcadlit, Chirón jako kdyby neměl svůj stín (resp. věnuje se mu už dávno sám). Jsou to kolegové a v jakémkoli aspektu se spíše podporují – jejich společným cílem je rozvoj vědomí. Vztah mezi nimi se může podobat vztahu Quasimoda a Esmeraldy z románu Zvoník od matky boží. Viz. https://ografologii.blogspot.cz/2017/07/cheiron-neptun-dve-moznosti-uvnitr.html

Lilith a Lunární Uzly
 • Lilith konjunkce Severní lunární uzel – cílem je pochopit jednotu protikladů (černá je bílá a černá je bílá), adualitu. Nic není lepší nebo horší, všechny kvality stvoření jsou božské. Pokud je toto pochopení plně žito, vnitřní síly se v člověku násobí, život začíná mít „drajv“, šťávu. Dokud tuto lekci nepochopí, žije více mělce a liknavě (neslaně nemastně).
 • Lilith konjunkce Jižní lunární uzel – v minulých vtěleních člověk „hrál“ roli Lilith. Byl terčem, nositelem různých stínových projekcí pro druhé (čarodějnice, prostitutka). Zažíval ponížení. Byl v „její kůži.“ Zažil si toho mnoho. Nese její znamení stále na čele. Tento její zavrhovaný aspekt. Ale poznal život do hloubky. V tomto životě se má naopak zklidnit ve smyslu: již je to za tebou, již to nemusíš opakovat. Je to již minulost. Není třeba křísit démony minulosti. Není třeba najíždět do starých vzorců (oběť, černá ovce). Není to cílem současného života. Je zdravější, celistvější, tyto vzorce a návyky propustit, nechat je odejít. Žít nově a čerstvě, nepoznamenaně.
 • Lilith kvadratura (kvinkunx) Severní lunární uzel – Lilith se stále hlásí neodbytně o slovo, stále na ní člověk někde naráží, v podobě druhých lidí (bezdomovci, lidé vyžadující pomoc, lepící se na člověka apod.) Člověk nechápe, proč se na něj něco divného stále lepí, co to po něm chce. Zkušenosti vedou k tomuto: Když mě odmítáš, je to špatně. Když mi vyhovíš, je to špatně. Co je tedy řešení? Otoč se a pohlédni do očí Medůze samé. Již neutíkej pryč. Když jí pohlédneš do tváře, nalezneš během této interakce svou životní sílu. Proto se ti ona pořád hlásí o slovo a něco tě neodbytně otravuje. Protože jsi přišel o svou sílu. Ptej se: Kde jsem nechal svou životní sílu. A toto pátrání, jež vyžaduje odvahu, tě přivede ke Gorgoně. Budeš muset ustát její pohled a uvidět ono tajemství – co tvou sílu uvěznilo. Lekce pro odvážné.
 • Lilith trigon Severní lunární uzel – ve vnějším světě naleznu zastání, podporu ze strany silných žen nebo ženské moci. Jde o karmické dědictví. Ty jsi pomohl jiným a oni teď pomáhají tobě – tedy: dovol si tuto pomoc přijmout a čerpat z ní.
 • Lilith sextil Severní lunární uzel – to samé v menším měřítku, ale spíše jen v rámci této inkarnace. Pokud v tomto životě pomůžeš, také ti bude pomoženo.

Lilith a Ascendent
 • Lilith trigon (sextil) Ascendent. Posílená fyzická konstituce a vitalita (obdoba plutonského trigonu). Jedná se o známku toho Lilith byla v min. životě dobře uchopena, že je dobře ukotvena v zemi. (V min životě např. přírodní magie, šamanství).
 • Lilith kvadratura (kvinkunx) Ascendent. Neintegrovanost Lilith do tělesných struktur – oslabuje, narušuje mou konstituci (vitalitu). Žádá si o konfrontaci na způsob Medůzy (viz. kvadratura na Severní lunární uzel), abych mohl tento vliv správně integrovat.

1 komentář: