pátek 13. ledna 2017

Lilith - tranzity

Obecně se zde projevuje jiná tvář Lilith – hluboká moudrá vědma.

Průchod Lilith domy horoskopu – možnost hluboce pochopit záležitosti daného domu, jak je máme v sobě nastavené. Je to velká pomoc pro tuto oblast. Můžeš ji využít a hodně pochopíš.

Aspekty Lilith na nativní planety – lze interpretovat na základě dramatu mezi archetypy výše nastíněného, avšak nikdy se nejedná o nic na způsob „špatné karmy“ nebo „odplaty“, aby nedošlo k nedorozumění. Otázka Lilith zní: Chceš vidět pravdu do hloubky? Ukážu ti jí. Nechceš ji vidět? Nevadí, ale povede to k jiným výsledkům. Lilith nabízí jako agent v matrixu dvě pilulky: Pravda nebo iluze? Jaká je tvá volba? Obě jsou v pořádku, jen uvidíš svět jinak.

Lilith aspektující nativní Lilith. Široké možnosti – zrcadlo dívající se do zrcadla – mnoho tváří Lilith se zde může setkat. Obecně možnost dobře rozpoznat své stíny. Jakýkoliv aspekt Lilith se zde může otevřít. Kdo se připraví na konfrontaci s neznámem, může uvidět něco mimořádně zajímavého.

Lilith přecházející přes Ascendent – zde Lilith říká: Uctíš-li mě, skloníš-li se přede mnou, ohneš-li, Ivánku svůj šovinistický hřbet, uctíš-li ženství ve všech podobách, zasvětím tě. Udělej tak, počkej a uslyšíš, jakou právě pro tebe mám odpověď.

Lilith procházející 1. domem. Lze interpretovat ve shodě s Lilith v domech. Lilith zde říká: jdi s kůží na trh, věř si, buď spontánní. Obdobně postupujte s  dalšími domy.

Lilith přecházející přes IC – možnost rozklíčovat tajemství předků „až do 50. kolene nazpátek.“ Otvírá se síť (lůno = matrix) rodinných kořenů. Lze počítat volný orbis, již se to otevírá ve velkém předstihu.

Lilith přecházející přes DSC. Zkuste nová dobrodružství, praktiky, změňte rutinu, vyjeďte někam. Otevřete se novému a neznámému.

Lilith přecházející přes MC. Zasvěcení do tématu vlastního poslání. Mělo by dojít ke zřetelnému načtení své vlastní (profesní) mise pro tento život. Kanál je v této dobře otevřen. Ale záleží na nás, jak moc se učiníme pro tento kontakt „zastižitelnými“. Může pomoci nějaký rituál, cesta, nějaká akce z naší strany.


Lilith procházející tranzitně skrze kvadranty horoskopu

Klíčový je vždy přechod tranzitující Lilith přes osu (ASC, IC, DSC, MC). Představme si tyto osy jako pražce, přes které když Lilith "přejede", tak se to s námi trochu "zhoupne" a po té se trochu rozkoukáváme v nové fázi - co se po nás vlastně "chce". Zažíváme nové životní impulzy a volání, které jsme před tím neznali. Naše životní energie hledá v každém kvadrantu nové životní priority. Když Lilith přechází přes osu, "přepřaháme".  (Někdy může dojít k rozpadu vztahu.) V našem nevědomí se tak připavujeme na novou etapu.

Průchodem Lilith od Ascendentu po Ascendent začíná jeden velký cyklus vývojové spirály. Tento cyklus trvá necelých 9 let (8 let a 311 dní). Tento devítiletý cyklus si rozdělíme na čtyři fáze.
Lilith procházející 1. - 3. domem (ASC - IC). "Sázet to tam a sklízet."

Symbolický obraz: postava ověnčená nasbíranými zlatými věnci. Cílem této fáze je získávat "ostruhy úspěchu". Vyvíjet snahu v nějaké oblasti, kterou si sám vyberu a být za ní oceněn. Mohou to být i jednoduché materiální cíle: vydělat si na motorku, postavit dům. Nic z toho není špatně. Jde o to "neustrnout na vavřínech", ale spíše "sázet to tam" a vytěžit plody své práce. Na konci tohoto období bychom optimálně měli být ověnčeni mnoha zlatými věnci - mnoho našich cílů jsme dotáhli do konce a vytěžili úspěch nebo výhody s tím spojené. Být v tomto smyslu zdravě egocentrický a soutěživý je v pořádku. V tomto období se nám v tom dokonce "fandí". Stinným uchopením této fáze je naopak nedělat nic, ustrnout v pohybu za něčím a pasivně vytěžovat "zásluhy minulosti". Připadáme si pak "marní" a neschopní. Na konci tohoto období jsme symbolicky "chudí". Pokud tuto fázi uchopíme dobře (připadá nám, že má smysl se snažit), na konci cítíme, že život má "grády".

Lilith procházející 4. - 6. domem (IC - DSC). "Jsem potřebný?"

Na konci první fáze, když Lilith přechází přes IC, dochází k jakémusi vyprázdnění, únavě, symbolické smrti. Libido, psychická energie, mění svůj směr. Najednou nás ono předchozí snažení přestává bavit, jakoby "vypínáme". Nyní se ladíme na jiný životní postoj, který obnáší otázku: uspokojuje to, co dělám, něčí potřeby? Pokud vyrábím víno, peču housky, kreslím obrazy nebo poskytuji nějaké služby - jsem tím pro někoho užitečný? Je zvenku odběr? Na úrovni satisfakce by se dalo říci: saje někdo z mého prsu? Pokud ano, cítím se smysluplně, užitečně, neboť skrze mně běží pro někoho prospěšná energie, jsem mezičlánkem ve velké hře. Pokud má práce, aktivita nebo koníček generuje něco, co zvenku není pro nikoho naplňující, pak se mohu cítit jako páté kolo u vozu, jako neužitečný a nedůležitý člen společnosti. Připadá mi, že nic nemá smysl, dělám ubíjející práci, cítím se otráveně. Pak je třeba uvažovat o změně směru: dělat něco jiného, co "má odběr". Čili v této fázi už nestačí egocentricky nebo dětsky rozvíjet své cíle - nyní je musíme zkorigovat s potřebami druhých lidí a celku. Na konci tohoto období jsme optimálně "pracujcí včelkou", která generuje med pro potřeby systému, jehož jsme součástí. A nám samotným je sladko a vrníme si: jsme na svém místě.

Lilith procházející 7. - 9. domem (DSC - MC). "Izolovat se nebo vzlétnout?"

Při dalších přechodu přes osu DSC se opět mění perspektiva toho, co je nyní důležité. Tento přechod je spíše elegantní, energizující, nese v sobě zrychlení. Symbolicky si představme vzlétající letadlo nebo orla. Je to fáze vzestupu a rozšíření. Nyní je důležité cestovat a poznávat svět. Získat širší perspektivu, pohlédnout na věci shora. Pokud se nám to daří, narůstá náš úžas nad dokonalou komplexitou života a množstvím barev a forem. Jsme v úžasu jako v božím chrámu stvořitelovy hry. Naše euforie a extatičnost roste. "WOW!" Jsme ohromeni. Stinným uchopením této fáze je zabřednutí v zúžené perspektivě - v malém rybníčku, odkud jen cítíme nudu a šedou prázdnotu. Nevzlétli jsme ke klenbě katedrály. Zůstáváme uzavřeni ve své izolované bublince, život nám nedává smysl.

Lilith procházející 10. - 12. domem (MC - ASC). "Převzít roli."

Když Lilith přechází přes MC a stále ještě když putuje 10. domem, je akcentováno téma: najít svou životní misi, poslání - roli, jíž máme nebo chceme ve světě zastávat. V tomto období jsme k tomu školeni. Obrazně řečeno: máme-li být generály, čeká nás vojenský výcvik. Procházíme průpravou nutnou k převzetí naší sociální role. Období průchodu 10. domem je mimořádně důležité, jde o jakýsi vrchol cyklu. Pokud odmítáme svou roli převzít, okolnosti nás k tomu mohou dotlačit - budeme tak dlouho školeni (fackováni, smýkáni), dokud se ke svému povolání - poslání nepostavíme zpříma a nechopíme se "hole", která k nám patří, trůnu, na němž je nám dáno sedět - zkrátka nepřevezmeme s plnou vážností a silou to, co k nám bytostně patří.

Tato fáze cyklu je završující a optimálně zakoušíme sladění všech fázích předchozích, které tvoří čtyři překrývající se roviny. Naučili jsme se cítit své potřeby a jít si za svým (1. kvadrant), sladit svou práci a aktivitu s potřebami druhých a systému, v němž působíme (2. kvadrant), povznést se nad všechnu mravenčí malost a uvidět svět v širší perspektivě a multi-pravdivosti (3. kvadrant) a nyní všechny tyto zkušenosti zúročíme při vykonávání naší "mise" ve světě (4. kvadrant).

Na konci cyklu (Lilith procházející skrze 12. dům) spokojeně užíváme toho, co jsme od začátku cyklu (minulý průchod přes ASC) zaseli. Máme jakési prázdniny. Po té následuje cyklus nový a znovu se vrháme do nových aktivit.


Lilith tranzitující planety v nativním horoskopuTranzity Lilith na planety v osobním horoskopmu můžeme s nadsázkou přirovnat k barmanovi, který "shakuje" a přenastavuje (s naší spolureakcí) náš emocionálně - osobnostní koktejl. Některé aspekty jsou velmi závažné a přinášejí nevratné změny a restarty (Slunce, Luna, Saturn); jiné středně - přinášejí potřebu cosi přenastavit (Venuše, Mars) a jiné nás mohou jen letmo míjet; přinášejí spíše příležitosti a možnosti, které ucítí jen někteří jedinci (Merkur, Jupiter, Neptun, Uran, Pluto).Lilith konjunkce nativní Slunce

Tlak na osobní jáství (ego), aby se adaptovalo na aktuální směřování vývoje na Zemi. Určité části ega nebo našich osobních komplexů se musí proměnit, což v tomto období pociťujeme jako emocionální tlaky v oblasti solar plexu. (Něco nás hněte). V ideálním případě je dobré vydat se do ústraní, do hor, do chrámu a otevřít se proměně ve smyslu "děj se vůle tvá". Pak dojde k proměně jakoby "dobrovolně" a lehce (jakoby v pomyslném vakuu se podrobíme proměně). Po této proměně dochází k aktualizaci Self (proměně osobní identity a sebeobrazu) tak, aby víc vyhovovalo záměrům celku a našeho Bytostného Já. Naše malé Já je pod tlakem celkového vyššího řádu a musí se částečně přetvarovat do nové formy. Čím zatvrzeleji klademe odpor, tím více to bolí a tím déle se to vleče. Muži tento tlak pociťují osobněji a intenzivněji, než ženy, které se se slunečním principem nemusí tolik identifkovat. V této době můžeme mít pocit, že nemáme věci úplně pod kontrolou a musíme následovat "cestu" bez možnosti klást odpor. Tím ale objevíme nová tajemství a naše pojetí sebe a světa se rozšíří, takže nakonec jsme touto zkušeností obohaceni. Může se jednat o iniciaci na cestu nebo iniciaci formou cesty.


Lilith konjunkce nativní Luna

Energie Luny a Lilith jsou jakoby polarity téhož spektra, tudíž zde není formování tak hutné a těžkopádné jako v případě Slunce - obě substance jsou vlastně "tekuté". Dochází k proměně, restartu, která by se dala vyjádřit tímto obrazen: vylejete obsah sklenice a naplníte jí po okraj úplně něčím novým - vodou, džusem - jak je libo. V tomto období můžete vyprázdnit veškeré dosavadní emocionální obsahy - a otevřít se novým obsahům úplně jiné kvality. Je to jakési "spláchnutí", "vypláchnutí", které by většinou mělo mít uvolňují až lehce euforickou podobu. Obracíme list nové emocionální kapitoly. Staré je pryč - a už to neřešíme, protože "nové" je dočista jiné. Není třeba se kauzálně obracet do minulosti a "šťourat se v ní". Restart / reflush / znovuvypláchnutí je lepší. Odteď je všechno jinak. Začínáme novou devítiletou kapitolu emocionálního zásobníku. Odteď si mícháme nový koktejl. Muži tento proces prožávají lehčeji, jako velké uvolnění. Ženy během tohoto procesu mohou více zakopávat o případná nezpracovaná témata ve vztahu ke svému ženskému rodu. Další aspekty Lilith na Lunu (kvadráty, opozice, budou nějak testovat, katalyzovat a reflektovat hladinu a složení našeho emocionálního koktejlu). V tomto období také můžeme pociťovat potřebu své vztahy začít pojímat úplně jinak, přejít v nich úplně na jinou úroveň; obrátit list a už to nedělat tak, jako doposud. Můžeme zjistit, že najednou potřebujeme úplně něco jiného, než jsme doposud žili - například jít emocionálně víc do hloubky, mít vztahy na bázi opravdovosti. Odříznout se od minulosti a nechat minulé vztahové věci být a začít jinak je nyní snažší než kdykoli jindy.

"Je-li víno zkažené, musí se vylít!" říká Michelangelo a rozmlátí sudy s kyselým vínem. Pak jde do Sixstinské kaple a zamaže bělobou staré nepodařené dílo, aby uvolnil prostor pro zázrak, který nastane - pro novou fresku, která předčí všechna očekávání. (Z filmu Ve službách papeže).

Spokojíš se s kompromisem, anebo si zhluboka odplivneš - vyleješ staré víno - a otočíš list? Další aspekty Lilith na Lunu ti budou míru tvé emocionální opravdovosti zrcadlit.


Lilith konjunkce nativní Merkur

Oproti předchozím aspektům na světla je tento daleko méně podstatný. V optimální míře je dobré vystavit naši nervovou soustavu (Merkur) přírodě, barvám, dotekům, vůním. Chodit bos, koupat se v řece. Touto percepcí se nalaďujeme na nové podněty a vjemy jinak než intelektem - učíme se bezprostředním vnímáním. Pokud v tomto období zalezeme do knížek a budeme studovat Lilith a její definice, tak tento čas naprosto promarníme. Uzavřeme svůj nervový aparát ve vezění intelektu a neuspokojíme svůj "hlad" po novém. Naše útroby budou po této fázi hladové. V tomto období ale také nemusíme prožívat nic zvláštního - "atak" na naše nastavení je oproti interakce Lilith se Sluncem a Lunou velmi mírný - jako vánek na sousední zahradě.

"Kdo nemluví jasně ke smyslům, nemluví jasně ani k duchu." (J. W. Goethe)


Lilith konjunkce nativní Venuše

U žen přenastavení obrazu o své ženskosti. Pokud jsem se posledních devět let vnímala jako vzornou ženušku u plotny, možná se nyní rodí nový obraz, v němž se vidím dočista jinak: např. jako svůdnou mrchu. Je to přerod jednoho ženského obrazu ve druhý. Tento nový obraz je vždy o něco slastnější nebo aktuálněji lépe vyhovující našim potřebám než ten starý. Proto nesetrvávejme v mezifázi (v housence mezi dvěma motýly) příliš dlouho. Tam nemůžeme čerpat výhody ani prvního ani druhého obrazu.  Možná se v této době přeuspořádá i náš šatník, barva vlasů, make-up cokoli, co souvisí s naší image a obrazem, jak sebe samé vnímáme jako ženu.

U mužů dochází k "ataku" na jeho nejcitlivější místo, nejcitlivější kůžičku. Každý muž na to zareaguje různě. Citlivý romantik se ještě více rozněžní, zatímco Mačo se bude spíše cítit podrážděný a agresivní, jakoby podebraný (cosi v něm, jeho ženská stránka, anima, je vystaveno podráždění). Tento aspekt chce muži říci: Tvoje citlivost je OK, přijmi to. Kdo je ze svým citlivým bodem zadobře, užije si to. Kdo není, bude jednat nestabilně a nepředvídatelně - jako s podebranou třískou.Lilith konjunkce nativní Mars

Přenastavení obrazu maskulinity. 

Muži jsou konfrontováni s tím, jak se cítí a jak sebe vnímají jakožto muži. Je to test maskulinity. Trošku tě oprášíme prachovkou, trošku do tebe na určitých neuralgických bodech zaútočíme - jak zareaguješ? Zaútočíš, budeš se bránit, zůstaneš stát jako skála? Vrazíš mu jednu zpátky? Budeš v klidu? Budeš se smát? V jaké pozici se jako muž cítíš dobře? Co proto uděláš? Necháš si vše líbit? Utečeš? Jak na tom jsi? Jaký obraz o sobě jako muž máš, to ti bude nyní svět zrcadlit. Ruku na srdce - jakou váhu a hodnotu si přikládáš jakožto muž - tam někde uvnitř? Jakou váhu svému meči dáš, takovou měrou na tebe bude svět reagovat. Co s tím uděláš, je tvoje chlapská volba a nikdo tě nepovede za ručičku. Jsi v sobě nejistý a hledáš sebepotvzení zvenčí? Možná, že o něj přijdeš. Bolí to? Tak si to srovnej: kdo jsi a co chceš.

"Poslyš, Bůh, což je mazanej ďábel ti dneska dal do rukou dar přímo z ráje! Šéfe, proč nám asi Bůh dal ruce? Abysme brali. Tak ber." (Řek Zorba).

U žen může docházet k přenastavení typu nebo obrazu, který má žena o svém ideálním partnerovi (animus). Nezasloužím si víc? Mám toto zapotřebí? Upevňuji se ve volbě "toto a toto" potřebuji, to ke mě patří, to si zasloužím. Máš-li s tím problém, nazdar!


Lilith konjunkce nativní Jupiter

Přenastavení religiozity.
Na osobní rovině (pro většinu lidí) méně citelný aspekt. Člověk má přiležitost otevřít se novému vidění skutečnosti, nové vizi, víře, filozofii. Lilith bude podporovat vize, které jsou v souladu se Zemí. Člověk může být inspirován k nové výpravě, exploraci, cestě do neznáma. (Nervy Kryštofa Kolumba se napínají touhou vyplout). Většinu lidí však tento aspekt nejspíš mine bez většího účinku (pokud na to člověk není senzitivně vyladěný). Tento aspekt by prý měl mít větší dopad na horoskopy států, smluv, firem, ústav, zákoníků apod. (Třeba prověřit). Další možností jsou vrcholové zážitky (Maslow: Peak experiences), otevření se mystickým stavům vědomí na základě filozofického insightu. Zážitky "uvěření v boha", transcendence, "aha efekt", "flow" apod. Jupiter zde cítí především potřebu oslovit ženy a inspirovat je k více celostnímu (holistickému) pojímání života na zemi a péči o krajinu, přírodu, Gaiu - asi na způsob planety Pandora ve filmu Avatar. Jen nemnozí však zvednou hlavu a ucítí toto jemné vlnění inspirace.


Lilith konjunkce nativní Saturn 

Závažný aspekt související s přehodnocením našeho souladu s naší nejvnitřnější pravdou. "Jsi v souladu se svou nejhlubší pravdou? Žiješ ji?" Neptá se nás kněz venku, ale naše svědomí. Rozjímej o tom, hloubej. A pak se rozhodni a k něčemu se přihlaš. Vyznej svou víru, svou konfesi. Kam patříš? Co je tvá cesta, člověče? Zvolils? Tak dobře. Teď jdi a následuj tuto cestu až do konce. Nechceš si zvolit? Pak tě tato otázka bude zevnitř tížit jako balvan. Introvertní hloubavé typy takovým aspektem prokráčí v klidu; vždyť jsou na to zvyklí. Extravertní typy nejspíš nebudou umět rozpoznat, odkud vítr vane a co se po nich žádá. Budou před touto otázkou unikat, aniž by se jí však vyhli. Je to tíživá existenční atmosféra. Je to hluboké, závažné rozjímání o budoucím směru. Quo vadis? Není to legrace. Rozhodnutí učiněná v tomto období nás doprovází po celých dalších devět let, ne-li po celý život. Přijals svou cestu? Pak si nestěžuj a jdi po ní až do jejího konce. Tam sklidíš její plody. Jejich hořkost / sladkost bude znamením tvé existenciální poctivosti a upřímnosti k sobě samému. Jsem přesvědčen, že v těchto obdobích si na základě hluboké vnitřní reflexe vybíráme celkové životní směřování na dalších děvět let života tak, aby bylo v souladu s naší dharmou, daimónem, vnitřním hlasem. Formulujeme si naší osobní životní pravdu, kterou pak následujících devět let prověřujeme a prosýváme a podle ní sklízíme.


Lilith konjunkce nativní Uran

Příležitost k nové hravé invenci a geniálním vhledům a vynálezům. Možnost "uploadu" úplně nové vize, programu, projektu, výrobku. Někdo jen udělá něco bláznivého, třeba jen nějaké gesto. Vylézt na strom nebo plácnout do vody? To nevadí. Každému to přijde jinak. Výsledek nelze předvídat. Jednoho dne do našich okenci zaduje nový, čerstvý vítr. Otevři se mu a těš se na něj. Chceš vědět už teď, co tě čeká? A co se nechat překvapit? Méně závažný aspekt. Spíše příležitost. Udělej, na co máš chuť, ať to zní sebebláznivěji! Kdo otevře okenice neznámu a vyrazí rogalem ze skály za nový obzor, vstříc nejistotě, ten vyhraje.

"Máš všechno, až na jedno: šílenství. Člověk potřebuje trochu šílenství, jinak - se nikdy neodváží přetrhnout provaz a být volný." (Řek Zorba)


Lilith konjunkce nativní Neptun

Lilith a Neptun jsou nejvzdálenější konzistence. Míjejí se. Lilith říká: těm, kdož jsou opiti neptunským opiem, svými bludy a dryáky, k nim nemohu proniknout. Marně na ně volám, aby se probudili. Opilí na mol, mžourají do mlhy a mé světlo k nim nepronikne. Ale když nastane kvadratura nebo ještě lépe opozice, tu mám možnost s nimi zatřást: probuďte se ze své mlhy, vstaňte a choďte, napravte to, vystřízlivěte. To jsou vhodné okamžiky na léčbu závislostí a probuzení se z nich. Lilith ale také říká: těm, kdo Neptun nezneužívají jako opium, kdo v kázni tvoří a k tomu používají svou imaginaci, ti, pro něž je Neptun jako laserový parpsek zacílený ve směru umělecké tvorby, tam já (těm kdo mají) přidám, přikořením jejich vize, nahrnu svou zemskou hlínu k jejich pokladu, který už mají, takže ode mě jejich dílo nabyde ještě nových kvalit a forem.

Lilith dodává, kde je skrze mlhu Neptuna proniknout obzvlášť těžké: když je horoskop celkově s převahou vodního elementu a vodních prvků.

O inspiraci Lilith - Neptun, jakoby nesla svědectví tato báseň:"Co jsme to viděli to letní jitro boží, 
vy moje lásko jediná? 
V zatáčce pěšiny na kamenitém loži 
ležela bídná mršina, 

a nohy zvedajíc jak prostopášná žena 
a plna žáru potíc jed, 
strkala nestoudně, nedbale rozvalena 
své pařící se břicho vpřed. 

S hůr slunce pražilo, tak jako by ji chtělo 
v tu chvíli celou upéct hned 
a vrátit Přírodě, co spojovalo v tělo, 
ve stonásobném množství zpět..."


Lilith konjunkce nativní Pluto

Příbuzné potkává příbuzné. Kde člověk disponuje plutonskou energií, tu mu Lilith pokyne - pojď ji využít - zde jsou pro to nové přiležitosti. Rozšiř svou moc, uplaťnuj ji ještě zde a zde. Kde člověk s plutonskou energií spojen není, tam během těchto aspektů nastává truchlení a pocit prázdna. Chybí šťáva; není tu nafta, co by mohla zažehnout motor.


Lilith konjunkce nativní Lilith

Období setkání s tajemnem, sexualitou, temným aspektem ženství, temnými kořeny nás samých, čarodějnictvím, bylinkářstvím, léčení, šamanismem - s jakýmkoli mysteriem, které zde nelze ztěsnat do škatulek. Tajemné nelze dopředu definovat, pro každého je to něco nového. Příklady: kolem 18 let první sexuální zážitky, ztráta panenství; pocity vyloučení ze skupiny, ostrakizace (v mnoha a mnoha podobách a reakcích). Kolem 27 - například první zkušenosti s nevěrou, zráty iluzí ohledně dospělého partnetství apod. Je to jako když v těchto obdobích koukneme skrze klíčovou dírkou do 13. komnaty - je v tom šok, ale i vzrušující objevení nové oblasti. (Jako když v devíti letech nahlédneme poprvé do ložnice rodičů). Nechtěně se vynoří cosi nového z temnot a náš obzor toho, co považujeme za realitu, se rozšíří.


Co je ještě důležitého pochopit pokud jde o tranzity Lilith?

V periodách, kdy Lilith prochází zemskými znameními (panna, býk, kozoroh), ji nelze opomenout, vnutí se naší pozornosti i pozornosti celého lidstva důrazem na nějaké klíčové otázky, které musíme pravdivě a hluboce rozřešit, jak nejlépe umíme (obdoba aspektů na Saturn). Nelze z nich uhnout; nevyřešené, potáhneme si je sebou dál.

*

Proč je tento článek tak stručný? Protože není možné vlastní autentické hledání pravdy redukovat na informace obsazené v knize nebo v článku. Obsah, který nám "má být doručen" během tranzitu je na tolik osobní (individuální), že se k němu lze případně dostat skrze prožitkovou metodu (jako je My Selfconnection), ale žádný text (mentální interpretace) nemůže sloužit jako náhrada za vlastní prožité pochopení.

4 komentáře:

 1. Prošla jsem Lilith před nedávnem. Byl to neuvěřitelný zážitek. Ale nikdo mi nevěřil. Na psychiatrii mi kvůli tomu diagnostikovali aktuální schizofrenii, pitomci. Díky za článek.

  OdpovědětVymazat
 2. Nádherně napsané. Sice "jenom" článek, ale myslím, že moje Lilith to rekomando převzala.

  Mohl bys Vojto ještě pro lenochy, kteří astrologii rádi vdechují, ale neumí číst v tabulkách, říct, jak zjistit, ve kterém kvadrantu se Lilith právě nachází? Děkuju.

  OdpovědětVymazat
 3. Zde je možné dohledat, kde se Lilith aktuálně nachází. http://www.astro.com/swisseph/ae/2000/ae_2017.pdf V tyto dny je na 12stupních Střelce. Je třeba mít před sebou svůj horoskop a podívat se, do jakého domu mi právě Lilith putuje. Svůj horoskop je možné např. vytisknout na www.astro.com Tento program bude samozřejmě i umět zobrazit, do jakého domu zrovna Lilith jde. Jestli ti to nic neříká, tak se zkus orientačně podívat, jestli máš v kolečku - v horoskopu - znamení Střelce vlevo dole (1.kv), vpravo dole (2.kv), vpravo nahoře (3.kv) nebo vlevo nahoře (4.kv).

  OdpovědětVymazat
 4. Úžasný článek, díky moc!! Hlavně ten tranzit 4. domem a odhalení 50-ti pokolení rodiny.....waw!!

  OdpovědětVymazat